Cách làm chương trình khuyến mãi thu hút khách mua hàng

Chương trình khuyến mãi là một trong năm phần của quảng bá thương hiệu – promotion mix (4 phần còn lại của quảng bá thương hiệu là: quảng cáo, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp và quan hệ công chúng/ cộng đồng). Marketing truyền thông phương tiện và phi phương tiện được ứng dụng cho trước khi đưa ra quyết định, thời gian bị giới hạn để tăng nhu cầu của khách hàng, kích thích nhu cầu thị trường hoặc cải tiến sản phẩm có sẵn. Ví dụ như các cuộc thi (contests), phiếu quà tặng coupons, quà tặng miễn phí (freebies), xả hàng tồn kho (loss leaders), trưng bày điểm bán hàng (point of purchase), các giải thưởng (prizes), hãng mẫu (samples) và giảm giá (rebates)

Khuyến mãi có thể đến trực tiếp tới khách hàng – customers, nhân viên kinh doanh – sale staff, thành viên kênh phân phối – distribution channel memmbers (ví dụ như các nhà bán lẻ – retailers) Khuyến mãi nhắm mục đích vào khách hàng còn được gọi là khuyến mãi mua hàng (consumer sales promotions). Khuyến mãi nhắm vào các nhà bán lẻ hoặc bán buôn thì được gọi là khuyến mãi bán hàng (trade sales promotions). Một số chương trình khuyến mãi bán hàng, đặc biệt với những phương pháp khác thường được gọi là mánh lời quảng cáo bởi số đông.

Khuyến mãi bao gồm nhiều hoạt động truyền thông mà cung cấp thêm giá trị hoặc động lực cho khách hàng hoặc các nhà bán buôn, bán lẻ hoặc khách hàng doanh nghiệp để thúc đẩy doanh số bán hàng nhanh. Những nỗ lực đó có thể cố gắng kích thích sự quan tâm tới sản phẩm, thử nghiệm hoặc mua hàng. Một số ví dụ về công cụ được sử dụng trong khuyến mãi bao gồm: coupons, mẫu dùng thử, bảo hiểm, trưng bày tại điểm bán (POP), các cuộc thi, giảm giá và rút thăm trúng thưởng (sweepstakes).

Khuyến mãi được thực hiện để thu hút các khách hàng mới, giữ chân các khách hàng hiện tại, để chống cạnh tranh và mang đến lợi thế cơ hội mà chỉ được tiết lộ bởi nghiên cứu thị trường. Nó được tạo nên từ các hoạt động, bên trong và bên ngoài, để nâng cao doanh số bán hàng của công ty. Các hoạt động khuyến mãi bên ngoài bao gồm: quảng cáo, hoạt động quan hệ công chúng, xã hội và các sự kiện bán hàng đặc biệt. Các hoạt động khuyến mãi bên trong bao gồm trưng bày cửa hàng, trưng bày sản phẩm và tài liệu quảng cáo và các chương trình khuyến mãi như là giải thưởng cao cấp hoặc các cuộc thi.

Khuyến mãi thương xuất hiện dưới hình thức chiết khấu. Chiết khấu tác động đến cách mà khách hàng suy nghĩ và hành động khi mua sắm. Hình thức tiết kiệm và nơi sống có thể ảnh hưởng tới cách mà khách hàng nhìn nhận về sản phẩm và quyết định chi tiêu của họ. Hai hình thức chiết khấu phổ biến là giảm giá (trên mỗi sản phẩm) và tặng thêm (số lượng lớn).

Giảm giá là sự giảm của giá thông thường theo phần trăm cụ thể trong khi đó tặng thêm nghĩa là khách hàng nhận được nhiều hơn sản phẩm so với cùng giá gốc.[2] Nhiều công ty thể hiện các hình thức khác nhau của chiết khấu trong quảng cáo, hi vọng thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm của họ.

___

Nguồn: wikipedia

Viết một bình luận

0796182998
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon